02862702191
Khăn lau bếp đa năng 3M Microfiber

Xử lý chất thải nguy hại

Khăn lau bếp đa năng 3M Microfiber
Ngày đăng: 20-03-2015
1,119 lượt xem

Sản xuất và lưu trữ chất thải nguy hại

 • Tất cả các doanh nghiệp sản xuất chất thải phải có trách nhiệm chăm sóc để đảm bảo rác thải được xử lý và lưu trữ một cách an toàn.  Chất thải nguy hại là chất thải có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Làm thế nào để lưu trữ chất thải nguy hại

 • Nếu bạn giữ chất thải nguy hại trên cơ sở của bạn, ngay cả trong một khoảng thời gian ngắn, bạn phải:
 • Đảm bảo rằng nó được lưu trữ một cách an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm triệt để.
 • Đảm bảo rằng nó được đóng gói và dán nhãn chính xác.
 • Giữ cho các loại chất thải nguy hại khác nhau một cách riêng biệt.
 • Giữ chất thải nguy hại và không nguy hại riêng.
 • Giữ chất thải nguy hại dạng chất lỏng trong một khu vực dành riêng, các phương pháp chống tràn và rò rỉ, thường xuyên kiểm tra các khu vực lưu trữ cho rò rỉ,  các thùng chứ rỉ sét hoặc những rủi ro tiềm năng khác.
 • Làm các loại nhãn cảnh báo nguy hiểm, nhãn ghi rõ tên chất thải, hướng dẫn để lưu trữ và xử lý của từng loại chất thải nguy hại.

Đào tạo nhân viên

 • Nhân viên nên được đào tạo đầy đủ để đối phó với sự cố tràn của các vật liệu nguy hiểm mà cơ sở lưu trữ trên khu vực sản xuất. 
 • Điều này sẽ bao gồm hướng dẫn về phải  làm gì nếu có sự cố, các loại thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết và làm thế nào để xử lý một cách chính xác các sự cố.

Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại

 • Nếu doanh nghiệp của bạn tạo ra chất thải độc hại, bạn phải chắc chắn rằng nó được xử lý hoặc xử lý bởi một cơ sở thích hợp. 
 • Một số chất thải nguy hại như dung môi, dầu thải và các kim loại có thể được phục hồi và tái chế.Một số chất thải nguy hại có thể được đốt, thường là với các loại nhiên liệu khác, để tạo ra điện.
 • Lò đốt chuyên gia cho chất thải nguy hại khó khăn nhất làm việc ở nhiệt độ cực cao và có kiểm soát khí thải nghiêm ngặt.

Xử lý chất thải nguy hại

 • Các phương pháp xử lý bao gồm vật lý, nhiệt, hóa chất hoặc các quá trình sinh học mà thay đổi các đặc tính của chất thải nhằm:
 • Giảm khối lượng của chất thải.
 • Giảm tính nguy hại của chất thải.
 • Làm cho chất thải dễ dàng xử lý hơn.
 • Làm cho chất thải dễ dàng phục hồi hơn.
 • Pha loãng chất thải nguy hại bằng cách trộn với vật liệu không độc hại. Nếu chất thải nguy hại được trộn theo cách này nó vẫn phải được phân loại và quản lý như chất thải nguy hại.
 • Trộn các loại khác nhau của các chất thải nguy hại, hoặc chất thải nguy hại với chất thải không nguy hại hay chất thải không nguy hại, chỉ được phép trong trường hợp nhất định và luôn luôn đòi hỏi phải có giấy phép. .

Xử lý chất thải nguy hại cho bãi rác

 • Các bãi chôn lấp chất thải nguy hại có thể không có khả năng chứa tất cả các loại chất thải nguy hại. Các bãi chôn lấp sẽ chỉ chấp nhận một số loại chất thải nguy hại, nếu tất cả các yêu cầu sau đây được đáp ứng:
 • Giấy phép các bãi chôn lấp của phép các loại chất thải
 • Tiêu chí chấp nhận chất thải được đáp ứng
 • Các nhà điều hành bãi chôn lấp được chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận các chất thải
 • Một số loại chất thải nguy hại bị cấm đưa ra bãi chôn lấp bao gồm cả thuốc nổ, ăn mòn, dễ cháy hoặc nhiễm trùng. Tất cả chất thải lỏng cũng bị cấm chôn lấp tại bãi rác.
 • Chất thải nguy hại phải được xử lý trước khi nó được đua tới bãi rác.

Xuất khẩu chất thải nguy hại

 • Chất thải nguy hại chỉ có thể được xuất khẩu để thu hồi hoặc tái chế (không để xử lý) khác Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển quốc gia. Xuất khẩu chỉ có thể được thực hiện bởi các cơ sở điều trị được ủy quyền. 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng các loại

giải pháp lọc khí công nghiệp

 

sản phẩm bảo hộ lao động đông châu

 

giải pháp lọc chất lỏng công ty đông châu

Liên hệ: 028 6270 2191  - 028 6297 9478

Email: lienhe@dongchau.net

 

Tin liên quan

Bình luận (0)


Gửi bình luận của bạn

Captcha

IMGROUP

Tìm