02862702191

Thông báo giao hàng

Thông báo giao hàng

SẢN PHẨM

Việc phân loại chất thải nguy hại vào nguy hiểm và không được dựa trên hệ thống phân loại và ghi nhãn các chất nguy hiểm và các chế phẩm, đảm bảo việc áp dụng các nguyên tắc tương tự trên toàn bộ vòng đời của chúng.

Giới thiệu chung

Với phương châm Đông Châu - VÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm phụ trợ chất lượng, an toàn và phong cách phục vụ tốt nhất.

IMGROUP

Tìm