02862702191

Sản phẩm phòng sạch

Vòng đeo tay đàn hồi chống tĩnh điện ESD
  • 14-03-2017
  • 1,743 lượt xem

Vòng đeo tay đàn hồi chống tĩnh điện ESD

Vòng đeo tay đàn hồi chống tĩnh điện ESD thích hợp cho quá trình sản xuất vừa và cao cấp, bảo vệ tĩnh điện cơ thể con người ảnh hưởng tới thiết bị điện tử, đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp ổ cứng.

Vòng đeo tay chống tĩnh phòng sạch
  • 20-06-2016
  • 1,676 lượt xem

Vòng đeo tay chống tĩnh phòng sạch

Vòng đeo tay chống tĩnh phòng sạch để tránh nguy hiểm phá hủy thiết bị điện tử nhạy cảm (PC, TIVO, PDA, mạng, vv).

IMGROUP

Tìm