02862702191
Khăn lau chén dĩa nhà bếp tiện dụng 3M

Xử lý chất thải nguy hại hóa chất thải

Khăn lau chén dĩa nhà bếp tiện dụng 3M
Ngày đăng: 20-03-2015
2,056 lượt xem

Xử lý chất thải nguy hại hóa chất thải

 • Chất thải hóa học bao gồm các dung môi, axit, kiềm, chất độc hại, hóa chất chụp ảnh, sơn, thủy tinh bị ô nhiễm và tiêu dùng, và các hóa chất trong phòng thí nghiệm mà không còn cần thiết hoặc đã suy giảm theo thời gian lưu trữ. 
 • Xử lý chất thải các sản phẩm từ hóa chất độc hại tại nơi làm việc thường có đặc tính gây hại tương tự như hóa chất mà từ đó được lập ra.
 • Chất thải nguy hại dạng hóa chất thải phải được gắn trong các bao bì, ghi nhãn, xử lý và lưu trữ các sản phẩm chất thải, cũng như đối với các chất độc hại khác. 
 • Lưu trữ các chất thải hóa học không tương thích phải được tách biệt như xa càng tốt để giảm nguy cơ gây ra các phản ứng nguy hiểm. Đó cũng giúp phân loại tách các vật liệu tương thích (mà thực tế) để cải thiện khả năng tái sử dụng hoặc tái chế. 
 • Dung môi tương thích thường có thể được tập trung trong cùng một thùng chứa. Tuy nhiên, halogen và các dung môi không halogen phải được tách ra. 

CHẤT KHÔNG TƯƠNG THÍCH

 • Các chất được liệt kê dưới đây có thể phản ứng dữ dội khi trộn với các hóa chất khác và phải được giữ riêng biệt.
 • Danh sách này là một bản tóm tắt của các ví dụ quan trọng được lấy từ nhiều hóa chất độc hại. 

 • Hóa học nhựa ô nhiễm phải được hủy bỏ trong thùng chứa và cứng và dán nhãn nguy hiểm như trên. Xử lý chất thải được đóng gói hoặc không đầy đủ các nhãn có thể bị từ chối bởi các nhà thầu chất thải nguy hại và không để xử lý. 
 • Bao bì hóa chất rỗng chỉ có thể thải bỏ rác vào chung nếu:
 • Không có dư lượng độc hại (đạt qua rửa ba hoặc bay hơi);
 • Bất kỳ nhãn hiệu đã được gỡ bỏ hoặc tẩy xóa và các nắp đậy đã được gỡ bỏ.

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng các loại

băng keo 3M chuyên dụng đông châu

sản phẩm phòng sạch đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

Tin liên quan

IMGROUP

Tìm